Mär sinn d'Famill Thiry vun Schuller an mir hu Mellechkéi, wou mär eis männlech an weiblech Kalwer opzeieen. Doniewend hun mär och puer Hinger fir Eeër um Haff  an Poulet'en,  dei ennert  dem Numm '' Lët'z Poulet '' vermarkt gin.

An natirlech eis kleng Molkerei, wou mär eis Mellech weider zu leckeren Produkten verschaffen

 

   OGM