Bei eis am Buttek fannt dir niewt eiser frëscher Mëllech och nach aner Produkter:

 

 • Frësch Mëllech Molkerei Thiry 3,5%
 • Frësch Mëllech Molkerei Thiry 1,5%
 • Frësch Schokelasmëllech 500 ml
 • Glacen* 130 ml, 480 ml an 1 Liter ( Vanill, Schokela, Nougat, Äerdbier, Mokka, Pistache, Banann, Joghurt-Mango, 
 • verschidden Glacenzorten am 1Liter Dëppchen, hei variieieren d Goûten iwwert d ganzt Joër
 • Joghurten ( Natur an Friichten )
 • Pudding am 150g Schokela an Vanill
 • Fair Mëllech UHT 3,5% an 1,5%
 • Fair Mëllech Ram 500 ml
 • Fair Mëllech Botter 250 gr
 • Fair Mëllech Brie
 • Fair Mëllech Bauere-Kéis
 • Ëeer

 

 

* Glacen kann een och am 5 Liter bestellen per Mail

molkerei.thiry@pt.lu 

   OGM